Färdig gräsmatta från Lovisa

Med färdiga gräsmattor får du snabbt en vacker och grön, tät och ogräsfri slittålig gräsmatta, som är lättskött. Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy säljer, levererar och anlägger färdiga gräsmattor snabbt och korrekt. Vi levererar färdiga gräsmattor från Lovisa till bl.a. Helsingfors, Esbo, Vanda, Lahtis, Kouvola och Kotka. Kontakta oss och beställ färdig gräsmatta till din trädgård!

Förarbeten

Tjänster inom markbördighet. Tjänster inom markbördighet erbjuder jordanalystjänster för hemmaträdgårdar, samt råd för markförbättringar och gödning. Då vet vilken typ av jord du anlägger gräsmattan på.

Bearbetning och kalkning. Jorden ska först bearbetas noggrant t.ex. genom fräsning till ca 15 cm djup. Det är bra att förbättra hård lerjordstruktur genom att blanda ut den med sand eller torvsand. Sandjord kan förbättras genom tillskott av torv eller barkmull. Om jorden inte har kalkats eller gödslats i förväg är det bra att grundgödsla gräsmattan med långtidsverkande medel, ca 3-7 kg/100 kvm, innan gräsmattan anläggs. Om jordmånen är sur, bör den kalkas. En lämplig mängd för grundkalkning är cirka 50 kg/100 kvm.

Utjämning Ytan jämnas ut och stenar, grenar och ogräs avlägsnas. Därefter pressas marken ihop med vält och jämnas ut på nytt, om ytan blivit ojämn efter välten. Kom ihåg att gräsmattan slutligen blir lika jämn som ytan den läggs på.

Installation av färdig gräsmatta

Bevattning. Torra somrar vattnas underlaget rikligt (ca 30 mm, som motsvarar 3000 l/100 kvm) t.ex. kvällen för installationen.

Krattning, gödning och bevattning. Ytan krattas lätt, vid behov tillsätts lite gödning och underlaget vattnas lätt en gång till innan installationen.

Installation. Installationen inleds från den längsta sidan. Under installation ska den redan anlagda gräsmattan trampas, särskilt om underlaget är blött. Gräsrullarna läggs så att de tvärgående skarvarna överlappar varandra. Vid behov kan bitarna skäras och formas med kniv. Skarvarna sätts tätt ihop, dock inte med så stor kraft att skarven lyfts upp från underlaget.

Vältning. Gräsmattan trampas/välts efter installationen så att rötterna kommer i beröring med underlaget.

Genomblötning. Direkt efter installationen ska gräsmattan vattnas rikligt så att den färdiga gräsmattan och underlaget blir genomblöta. Bevattningen ska i regel vara riklig, med efterföljande uppehåll i ett par dagar eftersom fukten som kommer underifrån snabbar upp rotningsprocessen. Torra somrar ska du helst vattna nattetid, då avdunstningen är mindre. Använd sprinkler om det är möjligt, särskilt i sluttningar, eftersom marken suger åt sig vattnet bättre då.

Brant terräng. I branta sluttningar läggs remsorna vertikalt och fästes under rotningstiden med vässade träpinnar (t.ex. 10*20*200…300 mm), 1 st/remsa. I sluttningar kan gräsmattan stampas med planka istället för vält. Det är säkrare att belägga branta sluttningar under fuktiga höstdagar.

Skötselråd

Rotning. Under rotningen (ca 2-3 veckor) ska gräsmattan vattnas omsorgsfullt, den får inte torka. Använd hellre sprinkler än slang.

Klippning av gräset första gången. Gräset klipps när det har vuxit till ca 8 cm höjd. Lämplig klipphöjd är 3-4 cm. Därefter klipps den efter tillväxt. Huvudregeln är att högst en tredjedel av gräsets höjd får klippas per gång.

Standardgödning. Gödning kan vid behov ske efter några veckor med standardgödsel ca 3 kg/100 kvm. De kommande somrarna gödslas gräsmattan på våren med vår-långtidsverkande gödningsmedel (kväverik) och på hösten med höstgödning (utan kväve).

Slittålig. Inom ett par veckor har gräsmattan vuxit fast i underlaget. Gräsmattan kan beträdas direkt. Den tål slitage några veckor efter installationen.

Du kan ställa frågor eller beställa färdig gräsmatta via formuläret eller genom att ringa 0400 461 742. Färdiga gräsmattor från Lovisa levereras till Helsingfors, Esbo, Vanda, Kotka och Kouvola. 

Intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!


  • aa luottoluokitus 2017