Vi säljer, transporterar och anlägger färdiga gräsmattor

Prislista

Vi säljer, levererar och installerar färdiga
gräsmattor till bra priser.

Läs mer »

Snygg färdig gräsmatta

Färdig gräsmatta - en lösning som är snygg,
hållbar och lättskött.

Läs mer »

Beställ här

Du kan ringa oss eller skicka ett meddelande
via kontaktformuläret. 

Läs mer »

Färdig gräsmatta - en färdig grönyta direkt från Lovisa

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy är expert inom grönområden. Företaget har gedigen erfarenhet från försäljning, leverans och installation av färdiga gräsmattor. Etelän Nurmi Oys färdiga gräsmattor odlas på goda jordar i Forsby, Lovisa stad i Östra Nyland. Om väderleksförhållandena kräver så kan vi för att garantera leveransens kvalitet utnyttja vår samarnetspartner. Med hjälp av våra färdiga gräsmattor kan du snabbt och enkelt anlägga gräsmatta även på stora ytor. Det är inte längre lönt att vänta på att en vacker och tät gräsmatta ska växa upp. Vi levererar prisvärda färdiga gräsmattor från Lovisa till bl.a. Lahtis, Kouvola och Kotka samt huvudstadsregionen, t.ex. Helsingfors, Esbo och Vanda. Kontakta oss och beställ snabbt en färdig gräsmatta till din trädgård »

Lättskött även för hårt slitage

Den färdiga gräsmattan tål hårt slitage men är fortsatt vacker även efter sommaren. Det beror på att den färdiga gräsmattan har fått växa färdigt under omsorgsfull skötsel. Då har den hunnit bli kraftig och tät. Redan ett par dagar efter installationen kan du röra dig och leka normalt på gräsmattan. I vår profession levererar och anlägger vi den färdiga gräsmattan så att den förblir i gott skick. Se mer om installationen av färdig gräsmatta »

När är det lämpligt att anlägga färdig gräsmatta?

Tack vare den färdiga gräsmattan är anläggningen av gräsmatta inte längre beroende av såningstidpunkt - installeringen kan göras från tidig vår till sen höst.

Var kan färdig gräsmatta anläggas?

Färdig gräsmatta har många användningsområden. Den passar överallt. Den anläggs vanligen i villa-, radhus- och flerbostadshusträdgårdar, idrottsarenor och golfbanor, offentliga grönområden och vägrenar. Den färdiga gräsmattan kan anläggas på ett nytt underlag eller ovanpå en gammal gräsmatta.

Via oss förs färdiga gräsmattor smidigt från Lovisa till hela Södra Finland. Våra kunder finns i bland annat Björneborg, Järvenpää, Lahtis, Kerala, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, Fredrikshamn, Helsingfors, Hyvinge, Vanda Esbo, Grankulla, Riihimäki och Kyrkslätt.

Intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy
Rikevägen 185
 

FO-nummer: 06755260
Telefonnummer: +358400461742

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.