Vi säljer, transporterar och anlägger färdiga gräsmattor

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy gör färdiga gräsmattor med gedigen erfarenhet. Vi är experter inom försäljning, leverans och installation av färdiga gräsmattor. Vi har anlagt otaliga gräsmattor från Lovisa ända till Lahtis, Kouvola, Kotka, Helsingfors, Esbo och Vanda. Lämna en förfrågan och förverkliga dina idéer!

Partner
Oravais Turf
https://siirtonurmi-oravaisturf.fi/sv/hem/

Kontaktuppgifter

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy
Org.nr: 0675526-0

Verkställande direktör
Mikael Karlsson

Rikevägen 185
07700 FORSBY SÅG (Lovisa)

tel. 0400 461 742
info@etelannurmi.fi

Avhämtningsadress
Majborgsbacken 1
07700 FORSBY SÅG (Lovisa)

Intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy
Rikevägen 185
 

FO-nummer: 06755260
Telefonnummer: +358400461742

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.