Vi säljer, transporterar och anlägger färdiga gräsmattor

Leverans av gräs på rulle från Lovisa

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy levererar och anlägger gräs på rulle med ett professionellt grepp. Den färdiga gräsmattan levereras ihoprullad på lastbilsflak. Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy levererar gräsrullar från Lovisa till bland annat huvudstadsregionen. Ring och fråga mer: 0400 461 742.

Gräsrullens storlek

Rullens storlek är 40 cm * 200 cm = 0,8 m2
Vikt 10...15 kg/st (12...18 kg/m2).
En full pall innehåller 50 m2

Rullens storlek är 57 cm * 176 cm = 1 m²
Vikt 12...18 kg/st 
En full pall innehåller 60 m²

Det finns dock ingen lägsta gräns för leverans.

nurmikenttä Ruohorullien kuljetus

Installation så snabbt som möjligt

Vid torrt och varmt väder ska de färdiga gräsrullarna förvaras i skuggan och gräsmattan ska helst anläggas inom 1-2 dygn efter att den skördats. Som professionella anpassar vi oss efter situationen och ger nödvändiga anvisningar om hur arbetsprocessen och tidplanen bör utformas. Fråga mer eller beställ via telefonnummer 0400 461 742

Lätta och smidiga gräsrullar levereras från Lovisa till hela Södra Finland. Vi levererar gräsrullar till bl.a. Björneborg-, Lahtis-, Kotka-, Fredrikshamns-, Granskulla-, Kyrkslätts-, Helsingfors-, Esbo- och Vandaområdet. 

Intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy
Rikevägen 185
 

FO-nummer: 06755260
Telefonnummer: +358400461742

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.