Vi säljer, transporterar och anlägger färdiga gräsmattor

Prisvärd färdig gräsmatta från Lovisa

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy säljer, levererar och anlägger färdiga gräsmattor från Lovisa. Ta del av vår prislista och beställ en snabb och hållbar lösning du också. Du kan beställa färdig gräsmatta via formuläret eller genom att ringa 0400 461 742.

Prislista färdig gräsmatta

Mängd

Exkl. moms 

Moms 24 %

Pris inkl. moms

0 - 50 m25,28 €/m21,26 €/m26,54 €/m2
51 - 70 m24,83 €/m21,17 €/m26,00 €/m2
71 - 100 m24,02 €/m20,96 €/m24,98 €/m2
101 - 300 m23,33 €/m20,81 €/m24,14 €/m2
301 - m23,00 €/m20,72 €/m23,72 €/m2

 

Installation av färdig gräsmatta

Mängd

Exkl. moms

Moms 24%

Pris inkl. moms

0 - 50 m2   
51 - 100 m23,78 €/m20,90 €/m24,68 €/m2
101 - 300 m23,09 €/m20,75 €/m23,84 €/m2
301 - m23,00 €/m20,75 €/m23,75 €/m2

 

Våra färdiga gräsmattor är prisvärda. Vi transporter smidigt den färdiga gräsmattan ända fram. Bland våra nöjda kunder finns bland annat i Björneborg, Lovisa, Lahtis, Kotka, Kouvola, Fredrikshamn, Hyvinge, Riihimäki, Grankulla, Kyrkslätt, Helsingfors, Esbo och Vanda.

Intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy
Rikevägen 185
 

FO-nummer: 06755260
Telefonnummer: +358400461742

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.